Dark Matter

Photography by Xiangyu Liu
Fashion by: Ing Grad
Hair: Mayu Morimoto
Make up: Qin Huo
Model: Shujing Zhou

Back to index
Next story: Vista Lago